Wij zijn een van u…

Wij schakelen moeiteloos tussen beide partijen, kennen de verschillende belangen en uitdagingen en passen onze rol hierop aan.

BWC Bewonerscommunicatie is opgericht door Philippa Wadsworth. Zij weet als geen ander mensen voor zich in te nemen en draagvlak te creëren. Haar empathisch vermogen en doortastende optreden maakten Philippa tot een sociaal projectleider pur sang. Zij kan met jong en oud, en man en vrouw door een deur en heeft ruime ervaring met de meest uiteenlopende projecten, zowel aan vastgoedbedrijf- als woningcorporatiezijde. Zij kent de wereld van zowel vastgoedbedrijven als corporaties en past haar rol hierop aan. Zij schakelt moeiteloos tussen beide en kent de verschillende belangen en uitdagingen. Deze ervaring zet zij nu alweer jaren in als strategisch adviseur op het gebied van bewonerscommunicatie. Intern coacht zij het projectteam in geval van renovatie of herstructurering. Daarnaast schrijft zij het communicatieplan, maakt de planning en verzorgt de externe communicatie.

Philippa kan met jong en oud, en man en vrouw door een deur en heeft ruime ervaring met de meest uiteenlopende projecten.

Bovendien heeft ze in het verleden bij studentenhuisvester SSH en als bestuurslid van Aedes P&O netwerk (brancheorganisatie van woningcorporaties in Nederland) volop kennis opgedaan en netwerk opgebouwd in woningcorporatieland. Philippa kent deze wereld van binnen en van buiten.

Als zelfstandig ondernemer is zij initiatiefrijk en weet ze wat doorzetten is. Eigenschappen die precies passen in het profiel van een bewonersbegeleid(st)er of -consulent.

Philippa Wadsworth & Hans Scheerder & Nicoline Schilder & Jules Vereecken

BWC Bewonerscommunicatie is meer dan Philippa Wadsworth. Dankzij haar sterke netwerk heeft een aantal mensen zich aan haar bedrijf verbonden.

Zo is ook Hans Scheerder actief binnen BWC. Hij is eveneens bekend met de woningcorporatiesector en diens huurders en begeleidde in het verleden vaker bewonersavonden. Hij staat stevig in zijn schoenen, weet waar hij het over heeft en verstaat de kunst naar mensen te luisteren en oprecht interesse te tonen. Voor zowel woningcorporaties als vastgoedbedrijven begeleidde hij diverse verduurzamingsprojecten.

Nicoline Schilder versterkt ons nu ook enige tijd. Haar achtergrond ligt  in de gezondheidszorg en een aantal jaren terug maakte zij de switch naar de wereld van de bewonerscommunicatie. Sindsdien werkte zij zowel voor woningcorporaties als voor bouwbedrijven als sociaal uitvoerder en bewonersbegeleider. Zij staat bewoners vriendelijk en duidelijk te woord en vindt snel haar draai in een team. Nicoline verstaat de kunst van het ‘buffelen’ en zet altijd dat stapje extra voor zowel bewoner als opdrachtgever.

Jules Vereecken heeft ruime ervaring in de vrijetijdssector, sport en horeca en weet makkelijk contact te leggen. Hij heeft voor iedereen een luisterend oor en echt hart voor de bewoner. Hij heeft recent intensieve ervaring opgedaan in de zorg. Namens BWC Bewonerscommunicatie begeleidde hij de bewoners van een woonzorgcentrum, die allemaal uitverhuisd moesten worden, zodat hun woningen verduurzaamd konden worden. Dit deed hij tot volle tevredenheid van zowel de opdrachtgever als de bewoners, die hij door deze stressvolle periode heen loodste. 

Wie de bouwhelm past, trekke hem aan…

Door het vele werk doen wij met enige regelmaat een beroep op geschikte collega’s uit ons netwerk die zelfstandig onder de vlag van BWC Bewonerscommunicatie kunnen functioneren. Wij zijn dus zeer flexibel. Belangstelling? Neem dan contact op met Philippa (philippa@bwcbewonerscommunicatie.nl).

Samenwerkingspartners