Wij zijn een van u…

Wij schakelen moeiteloos tussen beide partijen, kennen de verschillende belangen en uitdagingen en passen onze rol hierop aan.

BWC Bewonerscommunicatie is opgericht door Philippa Wadsworth. Zij weet als geen ander mensen voor zich in te nemen en draagvlak te creëren. Haar empathisch vermogen en doortastende optreden maakten Philippa tot een bewonersbegeleidster pur sang. Zij kan met jong en oud, en man en vrouw door een deur en heeft ruime ervaring met de meest uiteenlopende projecten, zowel aan aannemers- als woningcorporatiezijde. Zij kent de verschillen tussen aannemers en corporaties en past haar rol hierop aan. Zij schakelt moeiteloos tussen beide en kent de verschillende belangen en uitdagingen. Deze ervaring zet zij nu alweer jaren in als strategisch adviseur op het gebied van bewonerscommunicatie. Intern coacht zij het projectteam in geval van renovatie of herstructurering. Daarnaast schrijft zij het communicatieplan, maakt de planning en verzorgt de externe communicatie.

Philippa kan met jong en oud, en man en vrouw door een deur en heeft ruime ervaring met de meest uiteenlopende projecten.

Bovendien heeft ze in het verleden bij studentenhuisvester SSH en als bestuurslid van Aedes P&O netwerk (brancheorganisatie van woningcorporaties in Nederland) volop kennis opgedaan en netwerk opgebouwd in woningcorporatieland. Philippa kent deze wereld van binnen en van buiten.

Als zelfstandig ondernemer is zij initiatiefrijk en weet ze wat doorzetten is. Eigenschappen die precies passen in het profiel van een bewonersbegeleid(st)er of -consulent.

Philippa Wadsworth & Hans Scheerder & Harald Wind

Behalve Philippa is ook Hans Scheerder actief binnen BWC. Hij is eveneens bekend met de woningcorporatiesector en diens huurders en begeleidde in het verleden vaker bewonersavonden. Hij staat stevig in zijn schoenen, weet waar hij het over heeft en verstaat de kunst naar mensen te luisteren en oprecht interesse te tonen.

BWC groeit. Harald Wind versterkt ons nu ook sinds ruim een jaar. Zijn achtergrond ligt  in de  financiële dienstverlening en makelaardij. Hij heeft aantoonbare affiniteit met bewoners en met zijn consequente en no-nonsense aanpak en empathisch vermogen heeft hij al in meerdere volksbuurten en multiculturele woonwijken laten zien perfect op zijn plaats te zijn in ons team.

Wie de bouwhelm past, trekke hem aan…

Door het vele werk doen wij met enige regelmaat een beroep op geschikte collega’s uit ons netwerk die zelfstandig onder de vlag van BWC Bewonerscommunicatie kunnen functioneren. Wij zijn dus zeer flexibel. Belangstelling? Neem dan contact op met Philippa (philippa@bwcbewonerscommunicatie.nl).

Samenwerkingspartners