Wij luisteren naar alle belangen

En vinden het belangrijk een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen voor verschillende issues, zowel bij opdrachtgever als bij bewoners.

Strategie bepalen

Een renovatie of herstructurering is een traject dat begint met een terdege voorbereiding. In
de voorfase moet al worden nagedacht over welke consequenties het project heeft. Hoe loopt
de (mijlpalen)planning? Welke mensen moeten betrokken worden bij het proces om een en
ander soepel te laten verlopen? Hoe verloopt de communicatie met verschillende
belanghebbenden, zoals bewoners? Is er een goed bruikbare risicoanalyse gemaakt?
Verschillende strategische beslissingen zijn er te nemen, juist in de beginfase. De praktijk
heeft ons geleerd dat de meeste woningcorporaties en bouw- en
vastgoedonderhoudsbedrijven slechts weinig ervaring hebben met de communicatie van dit
soort trajecten. En BWC Bewonerscommunicatie heeft juist veel ervaring opgedaan in zeer
uiteenlopende projecten. Wij hebben vaker met dit bijltje gehakt.

Bewonerscommunicatie

Bewonerscommunicatie is een essentieel onderdeel van het gehele project bij renovatie of groot onderhoud. Bij bewoners leven vragen zoals:

Wat gaat er gebeuren? Kan ik blijven wonen in mijn huis? Hoe lang gaat het duren? Kan ik
dan gewoon naar de wc en mijn douche gebruiken en … wat gaat het me kosten? Kan ik
straks terugkeren? Hoe vind ik een andere woning? Gaat mijn huur straks omhoog?

Tegelijkertijd kunnen woningcorporaties gemaakte plannen alleen uitvoeren als er voldoende
draagvlak is onder de bewoners. Dus goede informatievoorziening en transparante
communicatie zijn essentieel. Bewoners en omwonenden meenemen in het hele proces en
een goede band met hen opbouwen is belangrijk. Het kost veel tijd en soms ook geld, maar
dit blijkt uiteindelijk altijd een rendabele en dus verantwoorde investering. In dit soort
interessante kwesties zet BWC Bewonerscommunicatie graag haar tanden.

Praktische uitwerking

BWC Bewonerscommunicatie levert een sociaal projectbegeleider, of bewonersconsulent
(ook wel bewonersbegeleid(st)er genoemd), die verschillende dagdelen op locatie
aanspreekbaar is voor zowel opdrachtgever als bewoner. Wij zijn sowieso ervaren. Dat is
belangrijk omdat je stevig in je schoenen moet staan en moet weten waar je het over hebt.
Bovendien zijn wij enorm gedreven, wat tot uiting komt in onze oplossingsgerichte opstelling.
We vinden het belangrijk een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen voor verschillende
soorten projecten, zowel bij opdrachtgever als bij bewoners. Zit u met de handen in het haar
vanwege alle projecten die gaan lopen? Wij komen graag langs voor een goed kop koffie en
een persoonlijke kennismaking.