Waarom zien koopwoningen er beter uit dan huurhuizen?

Waarom zien koopwoningen er beter uit dan huurhuizen?

In mijn werk kom ik bij heel veel mensen thuis. Ik zie daar dus nogal wat. Mensen zijn verschillend – dat verbaast me niets – en hebben niet allemaal dezelfde kijk op hun eigen huishouden en hanteren evenmin dezelfde maatstaven op het gebied van orde en netheid. Los daarvan zie ik dat in veel van de huizen waar ik kom er een behoorlijke achterstand in onderhoud is. Logisch, hoor ik je denken, want ik kom er naar aanleiding van een op handen zijnde renovatie. Dat is zo. Maar de achterstand in wooncomfort is soms zo schrijnend dat ik mij afvraag waarom er jarenlang geen onderhoud lijkt te zijn gepleegd. 

Zo was ik onlangs bij een oudere vrouw die geen centrale verwarming heeft maar gaskachels. Dat is dan nog tot daaraan toe, maar die gaskachels werken niet goed waardoor zo’n vrouw vaak letterlijk in de kou zit. Zij vertelde ook dat zij tijdens het douchen twee keer de trap af moet om de geiser weer aan de praat te krijgen omdat die tijdens gebruik er telkens mee ophoudt. Waarom moet het zover komen? Trekken bewoners niet op tijd aan de bel? Waarom is onderhoud zo lang uitgesteld dat dit soort situaties ontstaan die in mijn ogen niet mogen voorkomen in Nederland? 

Soms doen bewoners zelf investeringen in de woning door een apparaat te vervangen of iets op te knappen. Die investering zijn ze dan mogelijk kwijt zodra er een renovatie volgt. Een veel gehoorde klacht van de huurder is dat hij zich een melkkoe van de corporatie voelt. Vaak kun je dat niet zo zwart-wit zeggen. Er spelen allerlei factoren mee waardoor geld bij corporaties niet beschikbaar komt voor onderhoud aan het woningenbestand. Er is nu ook weer volop discussie over de verhuurdersheffing. Als die zou worden afgeschaft is er meer ruimte voor verduurzaming, is de theorie. Die vrouw die ik zojuist noemde zou dan niet meer in de kou hoeven zitten. Of het werkelijk zo werkt is natuurlijk nog maar de vraag.

Ook een thema bij onderhoud is de huurverhoging. ‘Jullie hadden al lang moeten renoveren en nu gaat eindelijk die renovatie door en nu gaat de huur omhoog’, hoor ik geregeld van verontwaardigde huurders. Wij leggen dan uit dat die huurverhoging komt door de verbeteringen die de renovatie met zich meebrengt en niet door het onderhoud. Onderhoud wordt betaald door inkomsten van de reguliere huur. Maar ja, dat is natuurlijk een technisch verhaal waar huurders niet zoveel mee kunnen.

Hebben corporaties echt geen geld om tijdig onderhoud te plegen? Ik weet het oprecht niet. Ik vind het wel een serieuze vraag. Als ik kijk naar de staat waarin koopwoningen verkeren, denk ik dat die er beter aan toe zijn dan huurwoningen. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Dus deze gedachte is gebaseerd op een algemene observatie en een vermoeden. Niet voldoende grond om ergens tegen te hoop te lopen. Maar ik denk ook dat het niemand verbaast als het klopt wat ik beweer. 

En waarom zou dat dan zo zijn? Waarom plegen huizenbezitters wel tijdig onderhoud? Hebben zij het wellicht beter in de gaten wanneer het tijd is iets te vervangen of aan te passen? Juist omdat ze er zelf wonen en het (gebrek aan) comfort ervaren? Zouden huurders dus daadwerkelijk eerder aan de bel moeten trekken als er iets gedaan moet worden aan onderhoud? Of gaat het corporaties puur om geld verdienen? Klopt het dan toch dat huurders de melkkoe zijn? Laten we de discussie aan gaan. Waarom zien koopwoningen er beter uit dan huurhuizen als het gaat om staat van onderhoud? Ze zouden toch ongeveer gelijk moeten zijn? Reacties zijn meer dan welkom!