Waarom betrekken ze mij niet eerder bij renovatieplannen …?

nodig mij eerder uit wanneer je gaat renoveren

Waarom betrekken ze mij niet eerder bij renovatieplannen …?

Voorafgaand aan een renovatie zijn er verschillende fasen waarin een woningcorporatie afwegingen maakt over de noodzaak van onderhoud, een renovatie of sloop. Verschillende factoren spelen dan een rol. Is er een grote achterstand in onderhoud? Moeten er (op termijn) ingrijpende dingen gebeuren? Wat zijn de kosten? Welke consequenties hebben de plannen voor de bewoners? Deze en veel meer afwegingen worden gemaakt nog voor wij als externe, maar ook interne bewonersconsulenten worden betrokken in het proces. Misschien niet vreemd, want er gaat heel wat vooraf aan een renovatietraject alvorens er ‘een klap’ op wordt gegeven. Een renovatie gaat pas door als alle verkeerslichten op groen staan. Pas dan kunnen bewoners op de hoogte worden gesteld. Vaak is dat aan de late kant. Het moment waarop wij worden betrokken bij het traject zou ik graag eerder zien, ook al is het dan nog niet zeker dat de renovatie doorgaat. Ik begrijp best hoe het werkt, maar vraag me intussen hardop af of het niet anders kan.

Wat is er aan de hand? Over het algemeen wordt een afdeling wonen van een corporatie en de afdeling communicatie pas betrokken bij de renovatie als de laatste fase aanbreekt. De communicatiemensen moeten nadenken over hoe ze de bewoners gaan benaderen. Vaak hebben zij (en de woonconsulenten van de corporatie) het meeste contact met huurders en weten zij wat hun klachten zijn en wat er zoal speelt bij bewoners. Heel nuttige informatie, die ook een belangrijke rol zou kunnen spelen in de afwegingen van de woningcorporatie om iets te gaan doen of juist niet te gaan doen. Waarom worden zij er zo laat pas bij betrokken? Omdat het lange tijd – soms zelfs járen – niet zeker is of de plannen doorgaan, is een veelgehoorde reden. Dan moeten natuurlijk zo weinig mogelijk mensen op de hoogte zijn van die onzekere plannen. Dat snap ik natuurlijk wel. Het punt is dat zodra er een beslissing is genomen voor renovatie of sloop er een vaart in zit omdat de woningcorporatie te maken heeft met allerlei kasstromen en subsidies. Die maken dat er vóór een bepaald moment iets gedaan moet zijn. Dus ons werk moet dan in een relatief korte tijd gedaan worden. Het is heel complex. Mijn pleidooi richt zich daarom op het betrekken van meer afdelingen en mensen bij de fase ervóór, juist omdat de laatste fase voor de start van de renovatie zo kort duurt.

Om een voorbeeld te noemen: stel dat een bewoner klaagt over een keuken die niet meer goed is. Als een bewonersconsulent weet dat er een renovatie (of sloop) gepland staat reageert hij anders dan wanneer hij dat niet weet. Dat is de reden waarom hij er niet bij betrokken wordt. Ik vind alleen dat dit anders zou moeten. Ook al begrijp ik de redenatie.

Bij de ene renovatie ligt het behoorlijk vast wat er gaat gebeuren en soms is er nog een beetje ruimte om de bewonerswensen erin te betrekken. Als dit laatste niet het geval is, wordt de aankondiging van een renovatie of sloop een soort overval voor de bewoners. Dat is voor niemand fijn. Vooral natuurlijk niet voor de huurders en de betrokken bewonersconsulenten en communicatiemensen, maar ook niet voor de corporatie.

Ik geef maandelijks trainingen aan bewonersconsulenten van woningcorporaties, die dus de boodschap aan bewoners moeten brengen. Die weten vaak korter van tevoren dan wenselijk, dat er iets gaat gebeuren. Ik zou bij een renovatieproject een jaar ervoor willen weten dat het eraan komt. Dan heb ik het alleen over de communicatie en nog niet over de bewonersconsulenten die al jaren contact hebben met de bewoners. Zij zouden bij de initiatieffase betrokken moeten zijn. Dat vind ik. Zou dat kunnen vraag ik me af. En onder welke voorwaarden? Zomaar een stel vragen die mij bezighouden …