Instemmen of verplichten?

Kleurenflat, na renovatie

Instemmen of verplichten?

Ik zit met een dilemma, dat ik jullie in dit blog voorleg en waarover ik graag jullie mening wil hebben. Het gaat om het volgende: als een corporatie haar woningen wil renoveren dan moet i.b. minimaal 70 procent van de bewoners daarmee instemmen. Dat is wettelijk zo geregeld. Dit geldt ook voor het verduurzamen van woningen wat op dit moment een hot item is vanwege de doelstellingen van de overheid met betrekking tot de energietransitie. Zo’n instemming van 70 procent van de bewoners is een heel intensief project. Je moet eigenlijk met iedereen in contact. Dat kost heel veel tijd en geld. Je zou je kunnen afvragen of het niet gek is dat de corporatie instemming zou moeten vragen aan de huurders om te doen wat de corporatie van overheidswege verplicht is te doen. Dat is een rare spagaat die mij al jaren verbaast. Dat zou ervoor pleiten dat een huurder hier gewoon aan moet meewerken, zoals hij ook aan onderhoud moet meewerken. Aan de andere kant ben ik ook voor huurdersparticipatie en behoorlijke inspraak en mensen betrekken bij wat er in hun woning staat te gebeuren. Dat pleit ervoor de 70 procentregel in stand te houden. 

Het dilemma is groot. Corporaties hebben de verplichting te verduurzamen, maar zij kunnen niks zonder de instemming van 70 procent van de huurders. Dus zij moeten met een goed verhaal komen over wat ze gaan doen en op welke manier. 

Het lijkt simpel, maar het kost ontzettend veel moeite om überhaupt in contact te komen met bewoners. Niet iedereen reageert op een brief of doet de deur open. Er zijn mensen die gewoon rustig uit contact blijven … Dat kan irriteren. We willen jouw huis opknappen, we moeten dat doen, maar we moeten smeken of we het alsjeblieft mógen doen. Dat is toch raar dat het zo moet? 

En aan de andere kant, wat veel mensen zeggen, omdat ze het verschil tussen onderhoud en renovatie niet maken: ‘jullie hebben al jaren geen onderhoud gepleegd en nu gaan jullie van alles doen en dan gaat vervolgens de huur omhoog.’ Vooral die huurverhoging zit mensen dan dwars. En de impact van de renovatie, waarbij het gewone onderhoud vaakdirect wordt meegenomen. Ze zitten een tijdlang in de herrie en de stof. Privacy is dan vaak weg en het kan stressvol zijn. Ik ben er overigens een voorstander van om na een verduurzaming de huur – als het even kan – niet te laten stijgen.

Wat zijn de ervaringen in het werkveld? Daar ben ik benieuwd naar. Vooralsnog is de 70 procentregel verplicht, maar het lijkt erop dat niet iedereen er meer achter staat.

Het zou mij niet verbazen als op enig moment de verplichting die een corporatie heeft om 70 procent instemming op te halen enigszins afgezwakt wordt. Minister Hugo de Jonge heeft al voorgesteld om de huurders die niet reageren niet mee te tellen bij de instemming. Dat zou een idee kunnen zijn.

Ik ben benieuwd hoe anderen hiernaar kijken. Of ze evenals ik hier ambivalent in zitten of zeggen: wat een onzin. Niks instemming, de huurders hebben maar mee te werken. Dat is ook een zienswijze.

Hoe denken jullie hierover?