Herstructureringsplannen al vroeg bekendmaken

aan het werk op de bouw

Herstructureringsplannen al vroeg bekendmaken

Verschillende woningcorporaties in ons land staan aan de vooravond van een herstructureringsproject (dus: sloop en nieuwbouw). Meestal komen er meer woningen terug en vaak ook in een grotere diversiteit. Soms komen partijen er niet uit, bijvoorbeeld omdat de gemeente geen goedkeuring geeft voor bepaalde plannen. Dan kan het zijn dat de corporatie moet besluiten om te renoveren in plaats van te herstructureren. Of het plan gaat de ijskast in. Dit is een van de redenen waarom er lang gewacht wordt met het inlichten van de bewoners, omdat een corporatie soms zelfs jaren bezig is met het vaststellen van het voortraject: wat gaan we terugbouwen? Wat voor soort woningen en hoeveel? Discussies over (aantal) parkeerplaatsen. Dat is een onzeker en langdurig traject. Meestal is een corporatie ook nog afhankelijk van (een ‘goeie ingang’ bij) de gemeente. Het ontbreken hiervan kan een vertragende factor zijn.

Ik pleit ervoor om bewoners vanaf het eerste moment op de hoogte te brengen van de plannen. Ook al is dan nog niet bekend of ze wel of niet doorgaan. Ik vind dat als je als corporatie serieuze plannen hebt, je deze aan bewoners moet vertellen, zodat zij weten dat hun woning over een x-tal jaar (kan wel vijf of tien jaar zijn) misschien gesloopt wordt. De meeste corporaties stellen bewoners pas op de hoogte van hun plannen als die binnen enkele jaren gaan plaatsvinden. Dat vind ik een te korte termijn. Er doen nu eenmaal mensen vrij serieuze investeringen in hun woning, denkend dat zij er nog vele jaren wonen. Bewoners moeten dus eerder op de hoogte zijn van ingrijpende plannen van de corporatie, vind ik. Vooral omdat deze ook de plannen van bewoners teniet kunnen doen. Ik kom voldoende huurders tegen die flink in hun woning geïnvesteerd hebben. Het zou toch doodzonde zijn als dat weggegooid geld blijkt.

Het nadeel van mijn pleidooi om bewoners zeer vroegtijdig op de hoogte te stellen van herstructureringsplannen is natuurlijk dat mensen dan lang(er) in onzekerheid zitten en daar gestrest van kunnen raken. Maar ik vind dat wij aan bewoners moet kunnen uitleggen wat de afwegingen zijn en welke beslissingen er moeten worden genomen en welke procedures daaraan zijn gekoppeld. Laat mensen elk jaar of elk kwartaal weten wat er gaande is in een voortgangsbericht of nieuwsbrief. Naarmate de plannen dichterbij komen en concreter worden kun je mensen vragen mee te denken. Dan ga je een participatietraject in. 

Hoewel ik niet de indruk wil wekken de wijsheid in pacht te hebben, heb ik natuurlijk wél een mening. En die steek ik niet onder stoelen of banken. Wie er anders over denkt, mag het zeggen. Graag zelfs!