Herstructureringsplan? Mijlpalenplanning!

aan het werk op de bouw

Herstructureringsplan? Mijlpalenplanning!

Vorige maand hield ik op deze plek een pleidooi om bewoners al in het vroegste stadium van herstructureringsplannen op de hoogte te brengen. Dat betekent dat bewoners soms vijf of zelfs tien jaar vóór de sloopkogel de muren van hun woning raakt, weten dat zij hun huis zullen moeten verlaten. Herstructureren, dus slopen en nieuwbouwen, is zeer ingrijpend en komt daarom veel minder vaak voor dan renovatie. Het is daarom ook niet vreemd dat een corporatie minder ervaring heeft met een herstructurering. Soms komt een corporaties bij mij met de vraag om advies. Die rol neem ik graag op me. 

In geval van herstructureringsplannen is mijn advies: maak allereerst een mijlpalenplanning. In zo’n mijlpalenplanning staan alle fasen van een project. Het biedt per fase een overzicht van welke besluiten er moeten worden genomen en welke vergunningen er nodig zijn. Als je zo’n planning hebt kan er nooit iets vergeten worden en zie je ook wat de logische volgorde is en wat het ‘kritische pad’ vormt. Wanneer moet de corporatie het eens zijn met de gemeente, bijvoorbeeld. Of wanneer moet flora en fauna geregeld zijn of wanneer moet de corporatie iets met welstand, enzovoort. Zo’n mijlpalenplan biedt corporaties houvast, waardoor zij weten waar ze moeten beginnen en wat er in elke fase speelt.  Bovendien helpt het een corporatie om een duidelijk beeld te hebben van wat bewoners in welke fase moeten weten. Het helpt, kortom, bij de communicatie met bewoners. 

Dus corporaties: maak een planning, zonder daar data in te zetten wanneer iets begint. Maar benoem wel de vier verschillende fasen: 

1 – initiatieffase,  

2 – definitiefase, 

3 – voorbereidingsfase, 

4 – uitvoeringsfase. 

Per fase wordt zichtbaar welke stappen gemaakt moeten worden, hoeveel tijd zo’n traject kost en wat voor specialismen je in huis moet halen. Een goede planning geeft niet alleen overzicht, maar ook veel rust. Bovendien is een weloverwogen communicatie met bewoners ingepland, waardoor er meer begrip is bij hen en ruimte voor inbreng van hen. Tijdsdruk is nooit goed als je medewerking van bewoners verlangt. 

Planningen zijn nooit in beton gegoten. Dat is zeker waar. Maar ze bieden weldegelijk houvast, voor bewoners én corporatie.